09 Nov 2016

Akhirnya Hotel Siap Membayar Performing Right

Jakarta, 7 November 2016 – Setelah melalui diskusi yang panjang antara PHRI dengan LMKN dan LMK, akhirnya PHRI bersedia membayar performing right melalui sebuah Nota Kesepahaman. Nota Kesepahaman antara PHRI-LMKN adalah salah satu tugas dari PHRI dalam menjalankan perintah AD/ART guna selalu tunduk pada Undang-Undang yang berlaku di Negara Republik

0